Olet tässä

Vammaisneuvostot

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntija eli kunnassa ja yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Aloite vammaisneuvoston perustamisesta tehdään kunnanhallitukselle, joka asettaa neuvoston. Neuvoston perustamista voi ehdottaa kunnan hallinto tai jokin lautakunta, kunnassa toimivat vammaisjärjestöt yhdessä, jokin kunnassa toimiva järjestö yksin yksittäinen kuntalainen tai esimerkiksi vammainen henkilö. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen tai se voi toimia kuntien lisäksi läänitasolla.

Vammaisneuvostossa tuli olla kunnassa asuvien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja paikallisten vammaisjärjestöjen sekä virkamiesten ja kunnallisten luottamushenkilöiden edustus. Pääsäänöisesti neuvostoissa on 6 - 10 jäsentä.

Kokoukset, aloitteet, esitykset ja lausunnot ovat neuvoston perustyötä. Neuvosto ottaa kantaa ja antaa ohjeita mm:

  • tiedonvälitykseen
  • asemakaavoitukseen
  • kaupunkisuunnitteluun
  • asumiseen ja rakentamiseen
  • joukko- ja kevytliikenteen suunnitteluun ja toteutukseen
  • sosiali- ja terveyspalveluihin
  • kulttuurin, urheilun ja vapaa
  • ajan harrastuksiin
  • opetustoimeen

Neuvosto järjestää eri tahojen yhteistä toimintaa. Se organisoi koulutusta ja tilaisuuksia sekä tiedottaa vammaisuuteen liittyvistä asioista. Neuvostojen sihteeriydet hoidetaan yleensä päätoimen ohella. Puheenjohtajana toimii joko vammais- tai omaisjärjestön edustaja.
Jotkut kunnan- tai kaupunginhallitukset ovat budjetoineet neuvostolle oman määrärahan, joissakin tapauksissa budjetti sisältyy perusturvalautakunnan märänrahoihin.

Vammaisneuvostoista vetoa vammaispolitiikkaanpdf, 123 kb