Olet tässä

Valvontasuunnitelma ja perittävät maksut

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja viranomaispalveluista perittävät maksut

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnitelmallisuuden lisäämiseksi ja valvonnan kohdentamiseksi ympäristöterveydenhuolto on laatinut ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 2020 - 2024, joka sisältää eläinten terveys- ja hyvinvointi-, elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvonnan. Valvontasuunnitelmassa on määritelty mm. valvonnan painopisteet, valvontakohteiden tarkastustiheydet ja suunnitellut tarkastukset.

Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista ja siitä peritään yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaiset valvontamaksut.

Valvontamaksuilla on oleellinen merkitys ympäristöterveydenhuollon resurssien turvaamisessa, vaikka perityt maksut eivät kata kaikkia valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana ohjelmakaudelle 2020 – 2024 on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Yhteistyö ja avoin vuoropuhelu toimijoiden ja eri viranomaisten välillä edistää valvonnan vaikuttavuutta merkittävästi.

Ympäristöterveydenhuollon maksuihin on tulossa muutoksia 1.1.2022 alkaen.

Tiedote elintarvikevalvonnan vuosittaisesta perusmaksusta.