Työterveyshuollon ensiapukoulutukset

 

Ensiapukoulutuksiin uusi vaihtoehto

Hätäensiapu 4 h - kurssin voi jatkossa suorittaa myös kokonaan verkossa. Verkkokoulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin itselle sopivina aikoina. Verkkokurssi sisältää välitehtäviä ja loppukokeen. Kurssista muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus pätevyys mutta kurssilla ei voi kerrata pidempiä ensiapukoulutuksia ( kuten EA I kurssi ).

Jos olet kiinnostunut kurssista, ole yhteydessä työterveyshuoltoon.

 

Ensiapuvalmius

Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden riittävä ensiapuvalmius.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa vähäinen  ( esim. toimistot, koulut, myymälät) riittää että on 1-2 ensiapukoulutettua työtekijää alkavaa 25 hekilöä kohden.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa  ilmeinen ( esim. tehdas-, varasto- tai rakennustyö ) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa kymmentä henkilöä kohden.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa erityinen ( esim. palo- räjähdys- ja sähkötapaturmariski ) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa viittä henkilöä kohden.

 

Ensiapukoulutuksen tavoite:

Kurssin suorittanut henkilö osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa  aiheissa.

Kurssit sisältävät SPR:n koulutusohjelman, mobiilikortin, pätevyysrekisteröinnin ja lähiopetuksen sekä 8-16 h kursseissa verkko-opinnot omaan tahtiin ennen lähiopetusjaksolle tulemista.

 

Työterveyshuolto järjestää ensiapukoulutusta seuraavasti:

Hätäensiapu 4 h-kurssi: ( lähiopetus)

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet:

 • tajuttomalle annettava ensiapu
 • peruselvytys
 • vierasesine hengitysteissä
 • verenkierron häiriätila, sokki
 • verenvuodon tyrehdyttäminen

Hätäensiapu 8 h –kurssi:

Yhdistelmäkoulutus, jossa itsenäisen verkkokoulutuksen osuus on 4 h ja lähiopetuksen osuus 4 h

Sisältö:

Hätäensiapu 4 h-kurssi ja lisäksi:

 • haavat
 • tavallisimmat sairaskohtaukset
 • palovamma
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita

Ensiapukurssi EA 1 ( 16 h )

Yhdistelmäkoulutus, jossa itsenäisen verkkokoulutuksen osuus on 8 h ja lähiopetuksen osuus 8 h

Sisältö:

Hätäensiapu 4 h-kurssi ja lisäksi:

 • haavat
 • tavallisimmat sairaskohtaukset
 • palovamma
 • sähkön aiheuttamat vammat
 • nivelvammat ja murtumat
 • myrkytys

Kurssitodistus on voimassa 3 vuotta. Kurssitodistuksen saamisen ehtona on 100 % läsnäolo. Oppitunnin kesto on 45 min .

Kurssille otetaan max. 15 henkilöä. Kurssi toteutuu, kun sinne osallistuu vähintään 10 henkilöä. Jos kurssilla on vähemmän kuin 10 henkilöä, laskutetaan 10 henkilön mukainen hinta.

Hintaan lisätään  arvonlisävero ( 24 % ) , matkakulut ja mahdolliset kahvituskulut.

Kela korvaa työterveyshuollon ensiapukurssien hinnoista 60 %. Korvauksen saa tilikauden päätyttyä, kun työpaikka hakee Kelalta korvauksia tth:n kuluista.

Kursseihin sisältyy käytännönharjoituksia.

 

Lisätietoja:

Työterveyshoitaja Anne Honkala ( anne.honkala [at] kalliopp.fi )

Työterveyshoitaja Anu Schutskoff ( anu.schutskoff [at] kalliopp.fi )