Työterveyshuollon ensiapukoulutukset

Hätäensiapu 4 h – kurssi verkkokoulutus.

Verkkokoulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin itselle sopivina aikoina. Verkkokurssi sisältää välitehtäviä ja loppukokeen. Kurssista muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4 t, joka on voimassa kolme vuotta.

  • Ensiaputodistuksen saamiseksi kurssilaiselta edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti
  • SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus ei toimi pidempien ensiapukurssien kertauksena

 

 Ensiapuvalmius

Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden riittävä ensiapuvalmius.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa vähäinen (esim. toimistot, koulut, myymälät) tulee työpaikalla olla 1-2 ensiapukoulutettua työtekijää alkavaa 25 henkilöä kohden.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa ilmeinen (esim. tehdas-, varasto- tai rakennustyö) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa kymmentä henkilöä kohden.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa erityinen (esim. palo- räjähdys- ja sähkötapaturmariski) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa viittä henkilöä kohden.

Kela korvaa ensiapukurssin hinnasta 60 %. Ensiapukoulutus on osa työpaikan ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja näin Kelan korvauksen piirissä. (SV-laki 364/1963). Työnantaja voi hakea Kela-korvausta tilikauden päätyttyä ensiapukurssien kustannuksista osana työterveyshuollon kustannuksia.

 Lisätietoja:

Työterveyshoitaja Anne Honkala ( anne.honkala [at] kalliopp.fi )