Palvelut työnantajalle

Tarjoamme yrityksille lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja.

Lakisääteisellä työterveyshuoltopalvelulla tarkoitetaan ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa, joka sisältää ammattitauteihin liittyvät selvitykset ja työtapaturmat.

Työterveyshuollon sopimus

Lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sisältö:

  • työpaikkaselvitys ja sen pohjalta laadittu toimintasuunnitelma
  • terveystarkastukset työn vaatimusten, altisteiden ja työntekijöiden iän mukaan
  • osatyökykyisten työntekijöiden työssä selviytymisen seuranta, neuvonta ja ohjaus
  • työkykyä ylläpitävä toiminta
  • työtapaturmat
  • osallistuminen ensiavun järjestämiseen
  • sairaustapaukset hoidetaan omassa terveyskeskuksessa.

Kela-korvaukset

Työnantaja saa Kelalta 60% korvausta lakisääteisistä terveyspalveluista. Työterveyshuolto toimittaa yritykselle yhteenvedon kustannuksista tilikauden päätyttyä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

puh. 08 419 5360

Lääkäri tutkii korvia.