Olet tässä

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisiin ja harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Tukipalvelujen tarkoituksena on tukea kotona asumista. Tukipalvelujen myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon kaikkia tukipalveluja haetaan, tilataan ja muutoksista sovitaan oman kotihoitoalueen palveluesimiehen kanssa.

Ateriapalvelu

Kotiin kuljetettu ateria on tarkoitettu henkilölle, joka tilapäisen/ pysyvän toimintakykynsä heikentymisen vuoksi tarvitsee apua ruuanlaitossa, lääkärin diagnosoiman erityisruokavalio valmistamisessa tai asiakkaan kulkeminen päiväkeskukseen, palvelutaloon tai vastaavaan paikkaan aterioimaan ei ole mahdollista.

Ateriapalvelu sisältää 4–7 kuljetettua ateriaan viikoittain. Ennen ateriapalvelun myöntämistä selvitetään, aterioiden hankinta- ja valmistusmahdollisuuksia esim. einekset, ruokailu lähimmässä ravitsemusyksikössä tai aterian osto suoraan yrittäjältä. Palvelu myönnetään määräaikaisena, esimerkiksi sairaalasta kotiutuville.
Hinta: 9,00 €/annos (sisältää ateriakuljetuksen)

Hoitotarvikkeet

Hoitotarvikkeiden jakelusta tarkempaa tietoa kohdasta Terveyspalvelut - Hoitotarvikkeet

Hoitotarvikejakelu | Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (kalliopp.fi)


Kylvetys/saunapalvelu

Henkilölle voidaan myöntää kylvetys- /saunapalvelua, jos hän tarvitsee terveydentilansa takia pesuapua ja hänellä ei ole peseytymismahdollisuuksia omassa asunnossaan tai asunnossa tai peseytyminen on muuten olennaisen vaikeaa.
Hinta: Kylvetys-/saunapalvelu ilman kuljetusta 6,00 €/kerta.
Kylvetys-/saunapalvelu kuljetuksineen 11,00 €/kerta

Lääkkeiden annosjakelupalvelu

Lääkkeiden annosjakelu on Kallion maksama tukipalvelu pääasiassa säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille, mutta myös tukipalveluna annettavana muille asiakkaille, kun Kallion kotihoidon työntekijä arvioi asiakkaan tarvitsevan avukseen annosjakelua. Annosjakelun suorittaa apteekki, jota varten apteekki yhteistyössä lääkärin kanssa tarkistaa kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät lääkkeet jaettuna annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin pakattuina kahden viikon välein. Jokaisen annospaketin mukana tulee lääkekortti, josta näkyy jaetut lääkkeet annostuksineen.

Lääkkeiden annosjakelupalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on useita suun kautta otettavia lääkkeitä säännöllisessä käytössä ja lääkehoito on riittävän vakiintunutta.Lääkehoidosta ja sen toteutustavasta sovitaan asiakkaan kanssa ja se kirjataan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmaan.

Annosjakelun tavoitteena on edistää tarkoituksenmukaista lääkehoitoa, ehkäistä lääkityspoikkeamia, varmistaa lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö siten, että asiakas saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Lääkkeiden annosjakelupalvelulla halutaan myös vähentää tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia asiakkaan hyödyksi.

Annosjakelumaksun apteekille maksaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Kotihoidon palvelumaksu sisältää hoito- kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmassa sovitun lääkehuollon.
Hinta: Pelkkänä tukipalveluna annettuna annosjakelun hinta on 9,00 €/kk.

Päivätoiminta

Toimintakykyä ylläpitävä päiväkeskuspalvelu on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Henkilöt ei ole mahdollisuutta käydä muissa kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

Kuntouttava päiväkeskuspalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on tarve määräaikaiselle ryhmämuotoiselle psykofyysiselle kuntoutukselle hänen toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Päiväkeskus toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja elämänlaatua, luoda osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia, tukea itsenäistä kotona selviytymistä ja omaishoitotyötä sekä ehkäistä sosiaalisten riskien syntymistä kannustamalla ja motivoimalla ikäihmisiä oma-aloitteisuuteen, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Päivätoimintaryhmään pääsy perustuu palvelutarpeen arviointiin. Päätöksen päivätoimintaan osallistumisesta tekee palveluesimies.

Lue lisää: Ikääntyvien päivätoiminta

Päivätoiminta Hinta
Kokopäivähoito kuljetuksen kanssa 23,60 €/ päivä
Kokopäivähoito ilman kuljetusta. Kokopäivä hoito sisältää hoito- ja hoivapalvelun, kuntouttavan toiminnan, lounaan ja päiväkahvin. 16,10 €/ päivä
Osapäivähoito enintään 3,5 tuntia. Osapäivä hoito sisältää hoito- ja hoivapalvelun, kuntouttavan toiminnan, lounaan ja päiväkahvin. 10,00 €/ osapäivä
Omaishoitajan lakisääteisiltä 3 vapaapäivältä +1 päivä / kuukausi 11,40 €/ päivä

Siivouspalvelu

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on päättänyt 14.12.2018 kokouksessaan lakkauttaa siivouspalvelusetelit 1.1.2019 alkaen. Siivouksen järjestämistä varten teidän on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennystä.

Kallion alueella siivouspalvelua voi tilata useilta eri siivousyrityksiltä.
Linkki: Siivouspalveluiden tarjoajia alueellamme  Valitse avautuvasta linkistä paikkakunta kohtaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Tarvittaessa voitte kysyä neuvoa ja ohjausta Kallion palveluneuvonnasta,
p. 044 419 5541. Palveluneuvonta on avoinna arkisin ma–pe klo 12–14.

Turvapalvelu

Turvapalvelu tukee kotona selviytymistä ja mahdollistaa avun saannin kotiin ympärivuorokauden. Turvapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle, joka on yksinäinen, turvaton ja hänen toimintakyky on alentunut huomattavasti tai hänellä on kaatumistaipumuksia.

Turvapuhelin sisältää turvarannekkeen ja muita lisälaitteita, jolla asiakas voi hälyyttää apua omasta kodistaan. Turvaranneketta painettuaan hälytykset ohjautuvat turvapalveluun, josta selvitetään asiakkaan vointi ja tarvittaessa hälytetään turva-auttaja asiakkaan kotiin. Turva-auttajana toimii ensisijaisesti asiakkaan lähiverkostoa.

Turva-auttajan käynnit ovat maksullisia.
Turvahälytyksien vastaanottimista ja -laitteista vastaa Tunstall Oy. Lue lisää turvalaitteista.

Hinta: Kotihoitohenkilöstön suorittama turvakäynti 12,20 €. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille turvakäynti on maksuton.

Vaatehuoltopalvelu

Ensisijaisesti vaate- ja pyykkihuollosta huolehtii asiakas itse, omainen tai yksityinen palvelutuottaja. Vaate- ja tekstiilihuoltopalvelua järjestetään kotihoidossa vain erityisestä syystä. Vaate- ja tekstiilihuollossa Kallio käyttää pesula-/pyykkipalvelua.
Hinta: Pyykinpesu (sis. pesu- ja huuhteluaineen) 6,50 €/koneellinen. Yksityisessä pesulassa pestyn pyykin pesula laskuttaa suoraan asiakkaalta.

Palveluneuvonta

p. 044 419 5541

ma–pe klo 9–14

Lomakkeet ja hakemusten palautus

Tukipalveluhakemusten palautus:

Palveluneuvonta
Varastotie 2,
84100 Ylivieska

Lomakkeet