Olet tässä

Palveluseteli

Palveluseteli tehostetussa palveluasumisessa

Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palvelutuottajalta hankkimasta palvelusta.

Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan käytettävissä olevat nettokuukausitulot. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e §:ssä mainituin poikkeuksin. Asumistukea, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää ei oteta huomioon palvelusetelin arvoa määriteltäessä.

Pitkäaikasasumisen hoivapalveluun sisältyvät asukkaan tarvitsema henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, sairaanhoitajan palvelut, turvapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan ja vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet, asuinhuoneen siivous ja siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesu. Kuntayhtymä jakaa asukkaille hoitotarvikkeet maksutta yhtymähallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Asukas maksaa vuokran ja ateriat suoraan palveluntuottajalle sekä kustantaa lääkkeensä ja mahdollisen lääkkeiden annosjakelumaksun. Lyhytaikaisasumisen hoivapalveluun sisältyy pitkäaikaisasumiseen kuuluvien palveluiden lisäksi asuminen.

Asiakasohje Parasta palvelua –järjestelmän käyttämiseen 

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista löydät Parasta palvelua.fi –verkkosivulta

Yhteystiedot

Ympärivuorokautiset palvelut
Palvelupäällikkö Janne Nikula
p. 044 419 5025
e-mail: etunimi.sukunimi [at] kalliopp.fi
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Linkki

Parastapalvelua