Kotikartano 4

Kotikartano 4

Tilapäishoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ikääntyneen toimintakykyä ja omatoimisuutta, tukea ja edistää ikääntyvän itsenäistä kotona selviytymistä sekä tukea omaishoitajan jaksamista.

Suksitie 4B
84100 YLIVIESKA

Palveluesimie
0444195407

Yhteystiedot

Kotikartano tilapäishoito
Kotikartano 4,
Suksitie 4 B, Ylivieska
Hoitajat p. 044 419 5478 ja
044 419 5479