Hakemus asumispalveluihin

Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä ja kotona asumisessa ilmenee huolia, tulee henkilön ja hänen läheisensä tai muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien/ asiantuntijoiden olla yhteydessä palveluneuvonnan sosiaalityöntekijään tai sairaanhoitajaan.

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelutalohakemuksella. Asiakas vahvistaa hakemuksen omalla allekirjoituksellaan. Tarvittaessa palvelutalohakemuksen voi allekirjoittaa asiakkaan määräämä edunvalvoja tai asioidenhoitaja.


Tehostetun palveluasumisen hakemukset ja kuntoutumista edistävän arviointijakson lausunto käsitellään SAP- työryhmässä (SAP= selvitä, arvio, palveluohjaa), jonka jälkeen tehdään päätökset tehostetun palveluasumisen hylkäämisestä tai hyväksymisestä.