Ylivieskan päiväkeskus

Päiväkeskus toiminta tukee itsenäistä kotona selviytymistä ja omaishoitotyötä sekä ehkäisee sosiaalisten riskien syntymistä kannustamalla ja motivoimalla ikäihmisiä oma-aloitteisuuteen, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Suksitie 4B
84100 YLIVIESKA