Pajula

Tilapäishoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ikääntyneen toimintakykyä ja omatoimisuutta, tukea ja edistää ikääntyvän itsenäistä kotona selviytymistä sekä tukea omaishoitajan jaksamista.

Jussinmäentie 5
85410 SIEVI

Hoitajat
0406355375
Palveluesimies
0444195407

Yhteystiedot

Palveluesimies
p. 044 419 5407

Pajulan tilapäishoito
Jussinmäentie 5, Sievi
Sairaanhoitaja p. 040 635 5374
Hoitajat p. 040 635 5375