Ikäihmisten palveluneuvonta ja ohjaus

Palveluneuvonta etsii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään ikääntyvälle sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen.

Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo palveluista.


Palveluneuvonnasta voit varata aikaa palvelutarpeen arviointia varten ja antaa palautetta ikääntyvien palveluista.

Voit pyytää palveluneuvonnasta myös ikääntyvien sosiaalityön palveluja. Sosiaalityöntekijä auttaa tilanteissa, jotka liittyvät ikääntyvän erilaisiin sairauksiin ja toimintakykyyn, toimeentuloon, harkinnanvaraiseen tukeen, päihde- ja mielenterveysongelmiin, yksinäisyyteen ja turvattomuuteen, perhetilanteisiin, kaltoinkohteluun ja puutteelliseen asumiseen liittyvissä asioissa.

Toimi näin

Palveluneuvontaan voit olla yhteydessä puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla osoitteeseen kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi.

Kotihoidon palveluita haetaan hakemuksella, joita saat palveluneuvonnasta tai Kallion nettisivuilta. Palauta hakemus palveluneuvontaan. Kotihoidon työntekijä ottaa sinuun yhteyden ja sopii palvelun ajankohdan.

Kenelle ja millä ehdoinMikäli asiakkaan hoidontarve edellyttää palvelutarpeen arviointia, sovitaan palveluneuvonnasta aika arviointia varten.

Ota yhteyttä

Palveluneuvonta 

p. 044 419 5541

ma–pe klo 9–14

Hakemukset

Lomakkeet ja ohjeet