Lastensuojelu

Lastensuojelu tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tarvitaan tukea sosiaalisista, taloudellisista ja jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Työskentelymuotoja ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen. Avohuollon tukitoimet järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan ja ne ovat perheelle maksuttomia.

  • Tehostettu perhetyö on yksi eniten käytetyistä avohuollon tukitoimista. Se perustuu määräaikaiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn koko perheen kanssa muutoksen saavuttamiseksi. Tehostettu perhetyö on pääasiassa keskustelua ja ohjausta.
  • Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai sijoituksena lastensuojeluyksikköön tai muulla lapsen tarpeita vastaavalla tavalla. Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.
  • Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 21 vuotta. Jälkihuollosta vastaa kunta. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa.

Ota yhteyttä

Palvelupäällikkö
Kaija Jokela
p. 044 419 5710

Lastensuojeluilmoitus

Lomakkeet ja ohjeet

Toimipiste

Kalliontie 15
85500 NIVALA

Toimipiste

Annintie 4
85410 SIEVI

Toimipiste

Vierimaantie 5
84100 YLIVIESKA