Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoitajan vapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuessa on kolme hoitopalkkioluokkaa. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Toimi näin

Hae omaishoidontukea omaishoidon yhdyshenkilöltä, joka sopii kotikäynnin omaishoidettavan luokse. Kotikäynnin yhteydessä arvioidaan RAI- toimintakykymittarilla asiakkaan hoidettavuutta sekä laaditaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidontuen myöntää sosiaalityöntekijä. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus Kallion ja omaishoitajan välille.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntämiskriteereitä ovat asiakkaan hoidon sitovuus ja vaativuus.

Palvelupaikat

Toimipiste

Varastotie 2
84100 YLIVIESKA

Ota yhteyttä

ma ja to klo 8–11

Alavieska ja Ylivieska:

Jaana Männistö
p. 044 419 6755
jaana.m.mannisto [at] kalliopp.fi

Nivala ja Sievi:

Minna Särkilä
p. 044 419 6710
minna.sarkila [at] kalliopp.fi

os. Varastotie 2, 84100 Ylivieska

Lomakkeet ja ohjeet