Eläinsuojeluvalvonta

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimyksiltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Erilaisten eläinten pitoon liittyvät eläinsuojeluvaatimukset löytyvät internetistä Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintölainsäädäntösivuilta.

Eläinsuojeluasioita hoidetaan eläinlääkäreiden, terveystarkastajien ja vapaaehtoisten eläinsuojelijoiden toimesta. Myös poliisi on toimivaltainen eläinsuojeluviranomainen.

Toimi näin

Epäiltäessä eläinsuojelulain vastaista toimintaa asiasta voi ilmoittaa ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille. Kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä päivystävälle eläinlääkärille.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu kaltoin, ilmoita siitä kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille. Eläimiä on suojeltava parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua on edistettävä. Eläinsuojelulaki säätää muun muassa eläimen pitopaikasta, ravinnosta, hoivasta, kohtelusta ja jalostuksesta.

Eläinsuojelulain valvontaan osallistuvat kunta sekä valtion viranomaiset, kuten poliisi.


Kiireellisessä tapauksessa saat poliisiin yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Palvelupaikat

Toimipiste

Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA