Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

Opiskelijalla on mahdollisuus saada suun terveydenhuollon palveluja terveydenhoitolain mukaisesti. Palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, suun ja hampaiden tutkimukset ja hoito sekä terveystarkastuksen perusteella laadittu omahoidon hoitosuunnitelma.

Opiskelijat voivat varata tarkastusajan suoraan hammashoitoloista.


Maksullisuustieto

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoilla on oikeus saada suun terveydenhuollon palveluita. Opiskelijalle on järjestettävä vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua.

Korkeakouluopiskelijoiden suun terveydenhuollon kustannukset sisältyvät terveydenhoitomaksuun. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat hakeutua suun terveydenhuollon palveluihin varaamalla ajan hyvinvointialueen suun terveydenhuoltoon. Korkeakouluopiskelijat voivat hakeutua suun terveydenhuollon palveluihin YTHS:n hoidontarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kautta.

Palvelupaikat

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA

Puhelinnumerot

Hammashoitoloiden yhteinen neuvonta- ja ajanvaraus
084195380