Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

Opiskelijalla on mahdollisuus saada suun terveydenhuollon palveluja terveydenhoitolain mukaisesti. Palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, suun ja hampaiden tutkimukset ja hoito sekä terveystarkastuksen perusteella laadittu omahoidon hoitosuunnitelma.

Opiskelijat voivat varata tarkastusajan suoraan hammashoitoloista.


Maksullisuustieto

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoilla on oikeus saada suun terveydenhuollon palveluita. Korkeakouluopiskelijoiden suun terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua. Myös korkeakouluopiskelijoiden hammaslääkäripalvelut ovat opiskeluterveydenhuollossa yleensä maksuttomia.


Opiskeluterveydenhuollon hammaslääkärille hakeudutaan oppilaitoksen antaman ohjeen mukaan.

Palvelupaikat

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Haikolantie 16
85410 SIEVI

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA

Puhelinnumerot

Hammashoitoloiden yhteinen neuvonta- ja ajanvaraus
084195380