Koululaisten suun terveydenhuolto

Ennaltaehkäisevään suun terveydenhuoltoon kuuluvat mm. neuvontakäynnit kouluilla. Järjestämme alakouluilla säännöllisesti terveysneuvontaa, jonka tavoitteena on antaa ohjeita suun terveyden edistämiseksi ja tukea oppilaan omahoitoa. Yläkoulujen oppilaat saavat yksilöllistä suunterveysneuvontaa ja heitä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta suun terveydestään.

Peruskoulun ja lukion oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen ja hoitoon joko koulun kautta tai yksilöllisellä kutsulla. Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti oppilas käy suun terveystarkastuksessa hammashoitajan, suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolla.


Oikeus koululaisten hammashoitoon on lakisääteinen. Määräaikainen suun terveystarkastus järjestetään vähintään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla (Asetus 338/2011).

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksessa olevien koululaisten hampaiden ja suun terveydenhuolto kuuluu kouluterveydenhuoltoon. Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaat tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa. Jos oppilas tarvitsee tarkistuksia tai hoitoa enemmän tai useammin, häntä hoidetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kouluterveydenhuollon hammaslääkärille hakeudutaan koulun antaman ohjeen mukaan tai ottamalla yhteyttä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen.

Palvelupaikat

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA

Puhelinnumerot

Hammashoitoloiden yhteinen neuvonta- ja ajanvaraus
084195380