Ikääntyvien perhehoito

Perhehoito on tarkoitettu henkilöille, jotka selviävät yöt ilman säännöllistä avun tarvetta, ovat yhden henkilön autettavissa, tarvitsevat jatkohoitoa sairaalasta kotiutumiselle. Perhehoito voi auttaa myös omaishoidon vapaan järjestämisessä. Perhehoitoa voidaan järjestää osa- tai ympärivuorokautisena.

Perhehoitoon sisältyy päivittäinen hoiva ja huolenpito, tarvittaessa lyhytaikainen asuminen perhekodissa, ravinto, kodinhoito, pyykkihuolto, liinavaatteet sekä peseytymiseen tarvittavat aineet.

Toimi näin

Perhehoitoa haetaan kotihoidon palveluhakemuksella, joka on saatavissa kotihoidon palveluneuvonnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhehoidon asiakkaalle tehdään hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, joka arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Maksullisuustieto

Lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta ja osavuorokautisesta perhehoidosta olevilta asiakkailta peritään Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen vahvistama asiakasmaksu. Asiakas maksaa itse omat terveydenhuoltomenot, lääkkeet ja kuljetuksen.

Palvelupaikat

Toimipiste

Varastotie 2
84100 YLIVIESKA

Ota yhteyttä

Palveluneuvonta 

p. 044 419 5541

ma–pe klo 9–14

Lomakkeet ja hakemusten palautus

Palveluneuvonta
Varastotie 2, 84100 Ylivieska

Lomakkeet ja ohjeet