Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotikuntoutus

Kotikuntoutus on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea pystyäkseen asumaan itsenäisesti. Kotikuntoutus auttaa aikuisia mielenterveys- ja päihdekuntoutujia kuntoutumaan itsenäiseen elämään. Kotikuntoutus tukee arjessa, antaa neuvontaa, ohjausta, kannustusta sekä tarvittaessa apua erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa, asioiden hoitamisessa ja viranomaisasioinneissa. Kotikuntoutuksessa seurataan ja tuetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ohjataan asiakasta kodin ulkopuolisiin ryhmätoimintoihin, harrastuksiin ja/tai työtoimintoihin.

Toimi näin

Ota yhteyttä palveluesimieheen tai sairaanhoitajaan arkisin klo 8–16, perjantaisin klo 8–14.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu perustuu yhdessä tehtyyn kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelun perusteena on palvelutarpeen arviointi ja moniammatillisen työryhmän tekemä arvio.

Maksullisuustieto

Jos asiakkaan palvelusuunnitelmaan kuuluu lääkkeiden koneellinen annosjakelu, siitä on pieni jakelun tukimaksu kuukausittain.