Kotipesä

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalvelut ovat osa vammaispalveluita. Kehitysvammapalveluihin voit hakeutua palveluohjauksen kautta. Palveluohjaajat neuvovat ja ohjaavat kehitysvammaista ja hänen läheisiään palvelujen käytössä. Yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa laaditaan palvelujen käyttöä koskeva palvelusuunnitelma. Kehitysvammapalveluihin kuuluvat tilapäishoidon järjestäminen, omaishoidontuki alle 65-vuotiaiden kehitysvammaisten osalta, perhehoito, palveluohjaus, koululaisten iltapäivähoito, palvelu- ja tukiasuminen sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta.

Kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutumiseen tähtäävää asumista asukkailleen turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Kehitysvammaisten päivätoiminnan tarkoitus on tukea kehitysvammaisten selviytymistä itsenäisessä elämässä. Päivätoiminnan avulla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita henkilö tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoissa. Työtoiminta on kehitysvammaisille tarkoitettua työnluonteista toimintaa, josta maksetaan työtoimintarahaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kehitysvammapalveluihin pääsee palveluohjauksen kautta.

Maksullisuustieto

Kehitysvammapalvelut ovat pääosin maksuttomia, mutta osasta palveluista peritään asiakasmaksulain mukainen maksu.

Palvelupaikat

Toimipiste

Sepontie 8
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Suksitie 6
84100 YLIVIESKA