Olet tässä

Päätöksenteko

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation rakenteesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista.

Jäsenkuntien hallitukset nimeävät yhtymäkokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymähallitus

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen jäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Yhtymähallituksen jäsenet: Ylivieska viisi, Nivala neljä, Sievi kaksi ja Alavieska kaksi, yhteensä 13 jäsentä. Yhtymähallituksen tehtävänä on mm. suunnitella, ohjata ja valvoa kuntayhtymän toimintaa, sen laatua ja palvelujen järjestämistä. Toimikausi on kunnanvaltuustojen toimikauden kanssa yhteneväinen.

Yksilöjaosto

Yksilöjaosto toimii sosiaalihuoltolain 6 §:ssä ja tartuntalain 16 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä.

Yksilöjaosto päättää yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti yksilölle annettavasta tahdonvastaisesta huollosta tai yksilöön kohdentuvista toimenpiteistä sekä ratkaisee yhtymähallituksen puolesta asiakkaiden yhtymähallituksen käsiteltäväksi vaatimat yksilöä koskevat asiat, kuten oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätöksiin.

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhdeasioista.

Henkilöstöjaosto vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista, yhteistoimintamenettelystä, työsuojelutoiminnasta, henkilöstön terveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta ja henkilöstöpalvelujen kehittämisestä sekä kuntayhtymän henkilöstösuunnitelman koordinoinnista ja tasa-arvolain toteutumisesta.

Yksittäistä työntekijää koskevat päätökset on pääosin delegoitu esimiesasemassa olevien johtavien viranhaltijoiden päätettäväksi.

Sopimustyöryhmä

Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii yhtymähallituksen toimikaudekseen nimeämä sopimustyöryhmä, johon kuuluu jäsenkuntien kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat.

Sopimustyöryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja.

Tarkastuslautakunta

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet sekä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 4 jäsentä ja tilintarkastaja. Jokaisesta jäsenkunnasta on yksi edustaja. Heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtymähallitus 2017–2021

Jäsen, kunta
Varajäsen

Esko Kangas, pj., Nivala
Varajäsen Maarit Leppimaa

Annikki Sipilä, 1.vpj., Alavieska
Marika Kääntä

Kaisa Haapakoski, 2.vpj., Ylivieska
Tero Vähäkangas

Terhi Kangas, 3.vpj., Sievi
Merja Ruuttula (22.11.17 alk.)

Marja Isokääntä, Alavieska
Aaro Isotalus

Eero Erkkilä, Nivala
Pekka Pääkkö

Irja Erkkilä, Nivala
Eija-Riitta Niinikoski

Heli Palola, Nivala
Jarmo Kivioja

Ari Ahola, Sievi
Jenny Koski

Paula Haapakoski, Ylivieska
Juhani Isotalo

Alpo Löytynoja, Ylivieska
Markku Orpana

Asko Männistö (8.5.19 alk.), Ylivieska
Juhani Nevala

Jouko Ylimäki, Ylivieska
Kati Marjakangas

Yksilöjaosto 2017–2021

Jäsen
Varajäsen

Terhi Kangas, pj.
Ari Ahola

Annikki Sipilä, vpj.
Marja Isokääntä

Esko Kangas
Irja Erkkilä

Alpo Löytynoja
Markku Orpana

Henkilöstöjaosto 2017–2021

Kaisa Haapakoski, pj.
Jouko Ylimäki

Eero Erkkilä, vpj.
Jarmo Kivioja

Marja Isokääntä
Annikki Sipilä

Ari Ahola
Terhi Kangas

Tarkastuslautakunta 2017–2021

Jäsen, kunta
Varajäsen

Ahti Hannula, pj, Sievi
Piritta Huovari

Sakari Rahkala, vpj., Ylivieska
Eero Myllykangas

Riitta Ekstam, Nivala
Heikki Häyrynen

Eija Jutila, Alavieska
Maarit Jutila