Olet tässä

Omavalvonta

Omavalvonta on osa organisaatioiden riskienhallintaa ja kuuluu näin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perustehtävä on Kallion alueen kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen. Kalliossa omavalvonnan avulla parannetaan palveluiden laatua ja turvallisuutta, potilaiden ja asiakkaiden oikeusturvaa sekä edistetään henkilöstön oikeusturvaa ja työturvallisuutta.