Olet tässä

Ympäristöterveydenhuolto

Liikkuva elintarvikehuoneisto sekä pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -kokonaisuus käsittelee sellaista elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä toimintaa, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta. Elintarvikealan toimijan on kuitenkin tehtävä maksuton ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta oheisella lomakkeella. Yksityisen henkilön, yhdistyksen tai vastaavan ei tarvitse tehdä ilmoitusta tilapäisestä, vähäriskisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta, kuten makkaranpaisto tai kahvitus.

Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta word ja pdf

Alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa vähäriskistä ja pienimuotoista elintarvikkeiden käsittelyä voidaan jatkossa tehdä ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Vähäriskiset tuotteet ovat sellaisia elintarvikkeita, jotka säilyvät huoneenlämmössä kuten esimerkiksi leivonnaiset. Pienimuotoiseksi toiminnaksi on rajattu alle 10 000 euron vuosimyynti.

Huomioi myös verottajan ohjeistukset vähäiselle liiketoiminnalle, www.vero.fi.

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -kokonaisuus käsittelee sellaista elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä toimintaa, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan riskien on oltava elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä täyttää jokin seuraavista kohdista.

1.  Elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta; esimerkiksi alkutuotannon yhteydessä tapahtuva vähäriskinen elintarvikehuoneistotoiminta, jonka arvioitu vuosittainen myynti on alle 10 000 

Esimerkki: Marjatilan yhteydessä toimiva kesäkahvila palvelee asiakkaitaan marjasesongin ajan ja kahvilassa myytävät tuotteet ovat vähäriskisiä (esimerkiksi pulla, tehdasvalmisteinen jäätelö, mehu, kahvi).

2. Toimija on yksityinen henkilö; vuosittainen myynti on alle 10 000 €

Esimerkki: Yksityishenkilö leipoo ruisleipiä kotikeittiössään ja myy niitä kauppaan sekä suoraan kuluttajille esimerkiksi REKO -renkaiden kautta. Kun myynti jää alle 10 000 euron, ei ruisleipien valmistuksesta ja myynnistä tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

3. Toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena; esimerkiksi yhdistysten ja järjestöjen varainkeruu

Esimerkki: 4H–yhdistys voi avata jäätelökioskin kuukauden ajaksi ja myydä tehdasvalmisteista jäätelöä suoraan kuluttajille (irtomyyntinä ja valmiiksi pakattuna) ilman elintarvikehuoneistoilmoituksen tekoa.

Kuten MMM:n ja Ruokaviraston kannanotosta ilmenee helpotuksista huolimatta elintarviketurvallisuudesta ja toimijan vastuusta ei tingitä. Tämä tarkoittaa sitä, että toimijan on tiedostettava toimintansa riskit ja toiminnalle on laadittava omavalvontasuunnitelma. Pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöilla on yli kuukauden kestävässä työssä oltava hygieniaosaamistodistus. Vaikka vähäriskinen toiminta ei ole säännöllisen valvonnan piirissä, ongelmatapauksissa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lisätietoa: http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti/