Olet tässä

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisella on oikeus saada vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa (9 meno-paluumatkaa). Myös opiskelu- ja työmatkoihin on mahdollisuus saada kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin asuinkunnassa ja sen rajakuntien alueella. Kuljetuspalveluun voi liittyä saattajapalvelut.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.

Kuljetuspalvelun maksut suoritetaan taksille tai invataksille henkilökohtaisilla taksikortilla tai -seteleillä. Matkasta maksetaan taksille omavastuuosuus, jonka suuruus määräytyy matkan pituuden mukaan. Maksu vastaa linja-autoliikenteen maksuja.

Terveydenhuoltomatkoja (esim. matkoja terveysasemalle, sairaalaan tai kuntoutukseen) ei korvata. Niiden korvaamista voi tiedustella Kansaneläkelaitokselta.

Kutsutaksiliikenne

Osana kuljetuspalveluita toimii myös kutsutaksiliikenne Alavieskassa, Nivalassa ja Ylivieskassa kylien asukkaille. Maksut linja-autotaksojen mukaan (Matkahuollon hinnasto).

Ylivieskan Kutsutaksi: p. 044 757 5505
Nivalan Kyläkyyti: p. 044 395 6350
Alavieskan kutsutaksi: p. 0400 382874
Sievin kutsutaksi: p. 0400 875 945