Olet tässä

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja ottaa vastaan oppilaita koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset toteutetaan vuosittain. Lääkärin tarkastus sisältyy laajoihin tarkastuksiin (1lk, 5lk ja 8 lk), joissa arvioidaan koko perheen hyvinvointia ja joihin kutsutaan molemmat vanhemmat mukaan. Osa laajaa tarkastusta on opettajan arvio oppilaasta, johon pyydetään vanhempien kirjallinen suostumus.

Vapaa-ajan tapaturmissa, sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset) ja pitkäaikaissairauksien seurannassa vanhempien kannattaa varata aika suoraan terveyskeskusten vastaanotolta tai kiireellisissä tapauksissa päivystyksestä.

Terveydenhoitajat alakouluilla

Koulukohtaiset vastaanottoajat ilmoitetaan syksyisin.

Terveydenhoitajia voi tiedustella neuvolan ajanvarauksesta.

p. 08 419 6501
ma–pe klo 8–13

Terveydenhoitajat yläkouluilla

Alavieska p. 044 419 6308

Nivala ma–to klo 8–11
p. 044 419 6517

Sievi ma–pe klo 12–13
p. 044 419 6002

Ylivieska p. 044 419 5118