Olet tässä

Hoitoon pääsy ja hoitotakuun toteutuminen

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoidon tarve voidaan arvioida puhelimessa tai päivystävän sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla.

Sähköinen yhteydenotto

Voit kuvailla oireesi ja lähettää yhteydenottopyynnön terveyskeskuksiin myös sähköisesti. Kallion hoitajat vastaavat viestiisi mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Lähetä sähköinen yhteydenottopyyntö

Hoitoon pääsy

Kansanterveyslain (15 b§ 2004/855) mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyspalvelujen saannin aikarajat.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeellinen hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi..

Kiireettömään hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti avosairaanhoidon vastaanotoilla

Terveyskeskuksissa on käytössä puhelinjärjestelmä, joka mahdollistaa takaisinsoiton. Alkuvuonna 2022 aikana terveyskeskuksiin tuli kuukaudessa 9000 -10 000 puhelua, joista 70 %:n vastattiin alle 5 min sisällä. Alku vuosi on ollut Ppky Kallion alueella kiivainta koronaepidemian aikaa, joka näkyy puheluihin vastaamisen viiveessä. Takaisinsoittot venyivät 2 - 3pv:n mittaisiksi, mutta tilanne saatiin korjattua ja takaisinsoittoihin vastataan samanpäivän aikana.

Kalliossa asiakkaat hoidetaan hoitotakuun kriteerien mukaisesti. Käytössämme on jonokirja. Kiireellisyysryhmä määritellään hoidontarpeen arvioinnin mukaan.

  • Kiireellisyys luokituksen mukaan aika vastaanotolle on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä.
  • Lääkärin vastaanoton odotusajat vaihtelevat lääkäritilanteen mukaan. Alku vuoden 2022 aikana odotusajat kiireettömään hoitoon vaihtelivat 1 - 8 viikon välillä.
  • Asiakkaan halutessa ajan tietylle lääkärille, voi jonotusaika olla pidempi.
5.7.2022 Alavieska Nivala Sievi Ylivieska

Odotusaika

1-2 vkoa

1-5 vkoa

1-5 vkoa

 1-2 vkoa

Hoitoon pääsytiedot koskevat kiireetöntä hoitoon pääsyä. Kiireellinen potilaan hoito ja tutkimus toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

5.7.2022 Terveyspalvelujohtaja

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Välitön yhteyden saaminen suun terveydenhuollon ajanvaraukseen virka-aikana toteutuu.

  • Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta.
  • Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito järjestyy viimeistään 6 kk kuluttua, keskimäärin 3–4 kuukauden kuluessa.

10.11.2022  Ylihammaslääkäri

Hoidon saatavuus, oma erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Toimiala Odotusaika
Somaattinen erikoissairaanhoito n. 1–2 kk
Psykiatrinen erikoissairaanhoito

3–6 kk kuluessa

Johtava ylilääkäri