Olet tässä

Hoitoon pääsy ja hoitotakuun toteutuminen

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoidon tarve voidaan arvioida puhelimessa tai päivystävän sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla.

Sähköinen yhteydenotto

Voit kuvailla oireesi ja lähettää yhteydenottopyynnön terveyskeskuksiin myös sähköisesti. Kallion hoitajat vastaavat viestiisi mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Lähetä sähköinen yhteydenottopyyntö

Hoitoon pääsy

Kansanterveyslain (15 b§ 2004/855) mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyspalvelujen saannin aikarajat.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeellinen hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi..

Kiireettömään hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti avosairaanhoidon vastaanotoilla

Terveyskeskuksissa on käytössä puhelinjärjestelmä, joka mahdollistaa takaisinsoiton. Helmikuun 2020 aikana  terveyskeskuksiin tuli 12109 puhelua, joista 86%:n vastattiin alle 5 min sisällä. Takaisinsoittoja soitettiin 2097 kpl.

Kalliossa asiakkaat hoidetaan hoitotakuun kriteerien mukaisesti. Käytössämme on jonokirja. Kiireellisyysryhmä määritellään hoidontarpeen mukaan.

  • Kiireellisyys luokituksen mukaan aika vastaanotolle on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä.
  • Lääkärin vastaanoton odotusajat vaihtelevat lääkäritilanteen mukaan. Vuoden 2021 aikana odotusajat kiireettömään hoitoonvaihtelivat 1 - 8 viikon välillä.
  • Asiakkaan halutessa ajan tietylle lääkärille, voi jonotusaika olla pidempi.
31.8.2021 Alavieska Nivala Sievi Ylivieska

Odotusaika

1-2 vkoa

1-7 vkoa

1-5 vkoa

 1-8 vkoa

Hoitoon pääsytiedot koskevat kiireetöntä hoitoon pääsyä. Kiireellinen potilaan hoito ja tutkimus toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

7.9.2021 Hoitotyön johtaja

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Välitön yhteyden saaminen suun terveydenhuollon ajanvaraukseen virka-aikana toteutuu.

  • Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta.
  • Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito järjestyy viimeistään 6 kk kuluttua, keskimäärin 3–4 kuukauden kuluessa.

2.11.2021  Ylihammaslääkäri

Hoidon saatavuus, oma erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Toimiala Odotusaika
Somaattinen erikoissairaanhoito n. 1–2 kk
Psykiatrinen erikoissairaanhoito

3–6 kk kuluessa

Johtava ylilääkäri