Olet tässä

Hätänumerot

Kiireellisessä tilanteessa soita 112

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Kun soitat hätänumeroon

1. vastaa kysymyksiin

  • kuka soittaa (ilmoita oma nimesi)
  • minkälainen hätätilanne esim. sairastapaus tai onnettomuus
  • mihin osoitteeseen apua tarvitaan

2. toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

3. lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Soita hätäpuhelu itse, mikäli mahdollista. On hyvä, että hätäpuhelun soittaa henkilö, jota asia koskee, mikäli tämä vain on mahdollista. Hänellä on useimmiten sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään avun tarvetta. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa. Katuosoite ja kunta ovat hätätilanteessa tärkein sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, sitä nopeammin saadaan apua. Erityisesti vapaa-ajanviettopaikan tarkat sijaintitiedot on hyvä selvittää etukäteen.

Jos soitat hätäpuhelun puhelimen 112-sovelluksella, hätäkeskus saa paikkatietosi automaattisesti. 

Hätätilanteessa

Hätänumero 112

Mobiilisovellus 112 Suomi
Kun soitat hätäpuhelun puhelimen 112–sovelluksella, hätäkeskus saa paikkatietosi automaattisesti. 

Myrkytystietokeskus
p. 0800 147 111, 24 h/vrk​

Jokilaaksojen pelastuslaitos