Hammashoitaja tutkii lapsen hampaita

Suun terveydenhuolto

Kuntayhtymän alueen aikuispotilaat pääsevät halutessaan terveyskeskukseen järjestelmälliseen hammashoitoon terveydenhoitolain 1326/2010 mukaisesti. Hoito sisältää suun terveystarkastuksen ja yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisen suun sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarvittavat toimenpiteet. Hoidosta peritään maksuasetuksen mukainen korvaus.

Kutsujärjestelmään kuuluvat alle 18-vuotiaat sekä tietyt erityisryhmät. Yleisterveet aikuiset hakeutuvat tarkastuksiin varaamalla ajan itse.


Vieraspaikkakuntalaiset saavat terveyskeskuksessa ensiavun. Kokonaishoidosta vastaa kotipaikkakunnan terveyskeskus.

Maksullisuustieto

Palvelu on alle 18-vuotiaille maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Suun terveydenhuollon palvelut toimivat yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen kanssa.

Ota yhteyttä

Neuvonta ja ajanvaraus
p. 08 419 5380