Olet tässä

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten erityishuoltolain ja vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään kehitysvammaisille ja vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi.

Palveluasumista voidaan järjestää esimerkiksi palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa, mutta palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Kehitysvammaisten asumisyksiköt

Kehitysvammaisten ryhmäkoteja on omana toimintana Kallion alueella Ylivieskassa Tulolantupa, Koskitupa ja Kotitupa sekä Sievissä Kuusela ja Haapala.

Yksityiset palveluntuottajat

Nivalassa järjestetään asumispalvelua palvelusetelillä Kestintuvalla ja Kestinkartanossa sekä Kestinpihalla. Lisäksi asumispalveluja ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta useilta paikkakunnilta.

Itsemääräämisoikeus

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta muuttui keväällä 2016. Tässä laissa säädetään itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä erityishuollossa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on perustettu lain mukainen työryhmä, joka määrittää rajoitustoimenpiteet, seuraa ja valvoo rajoitustoimenpiteiden käyttöä.
Työryhmään kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, asumisyksikön esimies sekä tarvittaessa palvelupäällikkö.

Hakemukset

Lomakkeet ja ohjeet

Yhteystiedot

Palveluesimies Mervi Krapu
p. 044 419 5747

Palveluesimies Outi Kanerva
p. 040 635 5351

etunimi.sukunimi [at] kalliopp.fi

Kuusela
Jussinmäentie 5 C, 85410 Sievi
p. 044 419 6 232

Haapala
Jussinmäentie 5 B, 85410 Sievi
p. 044 419 6232

Tulolantupa
Suksitie 4, 84100 Ylivieska
p. 044 419 5486
p. 044 419 5487
p. 044 419 5488

Asuntola Kotitupa
Sepontie 8, 84100 Ylivieska
p. 044 419 5755

Koskitupa
Tulolantie 13, 84100 Ylivieska
p. 044 419 5748
p. 044 419 5746

Kotipesä
Mikontie 1, 84100 Ylivieska
p. 040 6355 354
p. 040 6355 355
p. 040 6355 356