Olet tässä

Asiakkaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja asianmukaiseen hoitoon potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla.

Potilaalla on oikeus:

 • Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta eikä yksityisyyttä.
 • Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Hyvään kohteluun. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan.
 • Tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan.Saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Tutustua potilasasiakirjoihin ja oikaista väärät tiedot.
 • Sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Tulla kuulluksi alaikäisenäkin.

Potilasasiamies avustaa terveydenhuollon asiakasta tarvittaessa.

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.
 • Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
 • Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja.
 • Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.

Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon asiakasta tarvittaessa.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaavat

Terveyspalvelut
p. 044 419 5253

Hyvinvointipalvelut
Tuovi Takkunen
Tiimivastaava, sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5727

Hallintopalvelut
Merja Hauhtonen
tietohallintopäällikkö
p. 044 419 5012

www.tietosuoja.fi

Neuvontaa

Sosiaali- ja potilasasiamies
Merja Jaakola
puh. 040 635 5353

Puhelinajat:

 • ma klo 9–11
 • ti klo 8–11
 • to klo 12–15