Olet tässä

Asiakkaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja asianmukaiseen hoitoon potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla.

Potilaalla on oikeus:

 • Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta eikä yksityisyyttä.
 • Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Hyvään kohteluun. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan.
 • Tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan.Saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Tutustua potilasasiakirjoihin ja oikaista väärät tiedot.
 • Sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Tulla kuulluksi alaikäisenäkin.

Potilasasiamies avustaa terveydenhuollon asiakasta tarvittaessa.

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.
 • Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
 • Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja.
 • Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.

Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon asiakasta tarvittaessa.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaavat

Terveyspalvelut
Sirkka-Liisa Visuri,
potilasarkistonhoitaja
p. 040 635 5060

Hyvinvointipalvelut
Tuovi Takkunen
Tiimivastaava, sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5727

Hallintopalvelut
Merja Hauhtonen
tietohallintopäällikkö
p. 044 419 5012

www.tietosuoja.fi

Neuvontaa

Sosiaali- ja potilasasiamies
Merja Jaakola
puh. 040 635 5353

Puhelinajat:

 • ma klo 9–11
 • ti klo 8–11
 • to klo 12–15