Olet tässä

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään 18 vuotta täyttäneeltä maksu. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu yhtymähallituksen päätöksen mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Lisäksi on eräitä erityisryhmiä koskevia ohjeita, kuten vammaisuuteen perustuvia, ulkokuntalaisia ja sotainvalideja. Näistä säädetään Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa.

Asiakasmaksulain mukaisesti kuntalainen voi hakea vähävaraisuuteen perustuen joko muutosta terveydenhuollon maksujen määrään tai maksujen perimättä jättämistä. 

Myöskään sosiaalihuollon asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta, vaan asiakasmaksua on alennettava harkinnanvaraisesti, jos asiakkaan toimeentulo vaarantuu. 

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostetuissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kuntayhtymän tuottamista vastaavista palveluista.

Lasku

Asiakkailla on mahdollisuus ottaa käyttöön e-lasku tai suoramaksu perinteisen paperisen laskun tilalle.

E-lasku

Verkkopankkia käyttävät asiakkaat voivat ottaa käyttöönsä e-laskun. 
E-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi. Tarvitset tilausta varten viitenumeron viimeisimmästä laskusta. Tilauksen jälkeen saat seuraavat laskusi suoraan verkkopankkiisi.

Suoramaksu

Suoramaksu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia. Suoramaksun valinneet asiakkaat saavat postissa paperisen ilmoituksen eräpäivänä veloitettavasta maksusta. Laskusta lähetetään asiakkaan pankkiin sähköinen kopio, jonka perusteella pankki veloittaa maksun tililtä eräpäivänä.

Suoramaksusta voit tehdä sopimuksen omassa pankissasi. Sopimusta varten tarvitset viitenumeron viimeisimmästä laskusta.

Paperinen lasku

Saat postissa kotiisi paperisen laskun mikäli et ole ottanut käyttöösi e-laskua tai suoramaksua.

Yhteystiedot

Controller Piia Huotari
p. 044 419 5007
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Sähköpostiosoite asiakas- ja kuntalaskutus laskutus [at] kalliopp.fi

Laskuttajien yhteystiedot

Erityisryhmien asumispalvelut sisältäen päivätoiminnan
– Alavieska–Ylivieska
   p. 044 419 5502
– Nivala–Sievi p. 040 635 5165

Kehitysvammaisten erityishuolto p. 040 635 5120

Kotiin annettava hoito ja tukipalvelut
Alavieska–Ylivieska kotihoito
p. 040 635 5120
Nivala–Sievin kotihoito
p. 040 635 5166

Palveluasuminen ikäihmiset ja mielenterveyskuntoutujat
Alavieska – Ylivieska palvelutalot p. 044 419 5502
Nivala – Sievi palvelutalot
p. 040 635 5165

Terveydenhuollon maksukatto
Terveyspalvelumaksut

p. 044 419 5293

Lisätietoa