VALIKKO

Viranomaispalveluista perittävät maksut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen on perittävä toiminnanharjoittajilta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimisesta. Myös ilmoitusten käsittely ja kohteen hyväksyminen sekä määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta ovat maksullisia.

Suunnitelmallinen valvonta sekä kohteen hyväksyminen ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta ovat olleet maksullisia Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella kuntayhtymän toiminnan aloittamisesta, 1.1.2008 lähtien.