VALIKKO
Eläinlääkärit ja terveysvalvonta > Ajankohtaista > Tupakkalain valvontamaksuihin muutoksia 1.1.2017 alkaen

Tupakkalain valvontamaksuihin muutoksia 1.1.2017 alkaen

Uusi tupakkalaki (549/2016) on tullut voimaan 15.8.2016. Se on tuonut mukanaan useita muutoksia mm. tupakan vähittäismyyntiin. Yksi muutoksista tulee olemaan valvontamaksujen muuttuminen 1.1.2017 alkaen.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoilta peritty vuosittaista valvontamaksua 75 €/ kohde. Valvontamaksut on laskutettu kootusti kerran vuodessa marras-joulukuussa. Vuoden 2016 laskut tulevat vuoden vaihteeseen mennessä.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on 9.11.2016 (§ 103) hyväksynyt tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittaiseksi valvontamaksuksi 500 €/ myyntipiste. Myyntipistekohtainen valvontamaksu on samansuuruinen, oli myynnissä pelkästään tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä tai molempia. Valvontamaksun suuruus määräytyy tupakkalain perusteella, jonka taustalla on kansanterveydellinen näkökulma ja tavoitteena tupakkatuotteiden sekä muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tämä vuosittainen valvontamaksu ei koske lääkelain mukaisia nikotiinikorvaustuotteita (esim. nikotiinipurukumit), vaan niiden valvonnasta peritään edelleen tarkastusperusteinen maksu, joka pysyy ennallaan.

Uuden tupakkalain 91.1 §:n mukaan kunnan tulee periä taksan mukainen myyntipistekohtainen valvontamaksu niiltä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoilta, joiden vähittäismyyntilupa on voimassa vuoden ensimmäisenä päivänä. Maksun suuruus määräytyy siis myyntipisteiden lukumäärän mukaan. Laskutukset tehdään vuodesta 2017 alkaen aina alkuvuodesta.