VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Yksityisille palvelujen tuottajille > Hakeutuminen palveluntuottajaksi

Hakeutuminen palveluntuottajaksi palvelusetelillä

Palveluntuottajaksi palvelusetelillä voi hakeutua seuraaviin palveluihin:

  • Jatkuva ja säännöllinen sekä tilapäinen kotihoitopalvelu
  • Omaishoitajan vapaan aikainen hoivapalvelu
  • Kotipalvelun tukipalveluna annettava siivouspalvelu (lisätiedot: Reetta Hjelm, palvelujohtaja, 044 419 5021, Virpi Kamunen, palvelupäällikkö, 044 419 5024)

  • Lapsiperheiden kotipalvelu (lisätiedot: Leena Iisakkila, palvelujohtaja, 044 419 5027)

  • Ympärivuorokautinen pitkä- ja lyhytaikainen asumispalvelu. (lisätiedot: Reetta Hjelm, palvelujohtaja, 044 419 5021, Janne Nikula, palvelupäällikkö, 044 419 5025)

  • Kehitysvammaisten asumispalvelu
  • Kehitysvammaisen henkilön omaisen vapaan aikainen hoiva (lisätiedot: Leena Iisakkila, palvelujohtaja, 044 419 5027)

  • Fysio- ja lymfaterapia (lisätiedot: Heli Hemmilä, osastonhoitaja, 044 419 5203)