VALIKKO
Yksityisille palvelujen tuottajille > Hakeutuminen palveluntuottajaksi

Hakeutuminen palveluntuottajaksi palvelusetelillä

Palveluntuottajaksi palvelusetelillä voi hakeutua seuraaviin palveluihin:

1. Jatkuva ja säännöllinen sekä tilapäinen kotihoitopalvelu
2. Omaishoitajan vapaan aikainen hoivapalvelu
3. Kotipalvelun tukipalveluna annettava siivouspalvelu
(Lisätiedot: Reetta Hjelm, palvelujohtaja, 044 419 5021
Virpi Kamunen, palvelupäällikkö, 044 419 5024)

4. Lapsiperheiden kotipalvelu
(Lisätiedot: Leena Iisakkila, palvelujohtaja, 044 419 5027)

5. Ympärivuorokautinen pitkä- ja lyhytaikainen asumispalvelu
(Lisätiedot: Reetta Hjelm, palvelujohtaja, 044 419 5021
Janne Nikula, palvelupäällikkö, 044 419 5025)

6. Varhaiskasvatuspalvelut; päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito ja
hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito
(Lisätiedot: Marja Ranta-Nilkku, palvelujohtaja, 044 419 6810,
Ulla-Maija Miettilä, 044 419 5601)

7. Kehitysvammaisten asumispalvelu
8. Kehitysvammaisen henkilön omaisen vapaan aikainen hoiva
(Lisätiedot: Leena Iisakkila, palvelujohtaja, 044 419 5027)

9. Fysio- ja lymfaterapia
(Lisätiedot: Heli Hemmilä, osastonhoitaja, 044 419 5203)