VALIKKO

Vaikeavammaisten palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle. Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa takia tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut. Tarvittaessa asuntoon tehdään muutoksia, jotta vammainen henkilö voi asua asunnossaan. Palveluasuminen järjestetään palvelutalossa tai omassa kodissa. Kotona toteutettu palveluasuminen järjestetään pääsääntöisesti omaishoidon tuen, kotihoidon ja henkilökohtaisen avustajan avulla. Kalliolla ei ole omia vaikeavammaisten palveluasuntoja, vaan palvelut ostetaan muilta palveluntuottajilta.

Yhteystiedot

Alavieska-Ylivieska
Saila Kallio
p. 08 419 5731
puhelinaika klo 12-13

Vierimaantie 5, 2 krs
84100 Ylivieska

Nivala-Sievi
Leena Hosio
p. 08 4196890
puhelinaika klo 12-13

Kalliontie 15
85500 Nivala