VALIKKO

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisten päivätoimintaa myönnetään vaikeasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaiselle 16-65 -vuotiaalle, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Henkilöllä on lisäksi erittäin vaikea toimintarajoite eikä hän kykene työtoimintaan. Päivätoiminnalla tuetaan itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti, määrä on enintään 5 päivää viikossa ja se on maksutonta. Tarve arvioidaan palvelusuunnitelmassa. Tarvittaessa kuljetus ja ateriointi, joista peritään maksut.

Yhteystiedot

Alavieska-Ylivieska
Saila Kallio
p. 08 419 5731
puhelinaika klo 12-13

Vierimaantie 5, 2 krs
84100 Ylivieska

Nivala-Sievi
Leena Hosio
p. 08 4196890
puhelinaika klo 12-13

Kalliontie 15
85500 Nivala