VALIKKO
Sosiaali- ja vammaispalvelut > Vammaispalvelut > Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu, tulkkipalvelut sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei kunnalla ole, jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Vammaispalvelulain perusteella haettavia etuuksia ja tukitoimenpiteitä haetaan kuntayhtymän vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.

Yhteystiedot

Vammaispalvelut Alavieska-Ylivieska
Saila Kallio

puh. 08 419 5731
puhelinaika klo 12–13

Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Vammaispalvelut Nivala-Sievi
Leena Hosio
puh. 08 4196890
puhelinaika klo 12-13

Kalliontie 15, 85500 Nivala

etunimi.sukunimi@kalliopp.fi