VALIKKO
Sosiaali- ja vammaispalvelut > Vammaispalvelut > Palveluseteli Asumispalveluissa

Palveluseteli kehitysvammaisten asumispalveluissa

Kallio maksaa palvelusetelillä Kehitysvammaisen henkilön hoivan yksityisessä asumispalveluyksikössä.

Palvelusetelin myöntäminen ja hakeminen

Palveluseteli myönnetään samoilla perusteilla kuin vastaava kunnallinen palvelu; kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus saada erityishuoltoon kuuluvina palveluina asuminen sekä yksilöllinen hoito ja muu huolenpito.

  • palvelusetelihakemuksia voi tulostaa sivun oikenpuoleiselta palstalta kohdasta ”Lomakkeet” tai pyytämällä palveluohjaajilta
  • lomake palautetaan sen alalaidassa nimetyille palveluohjaajille
  • tietoa yksityisistä palveluntuottajista saa joko Kallion www-sivuilta tai palveluohjaajilta
  • asiakas, omainen tai edunvalvoja valitsee Kallion hyväksymän palveluntuottajan
  • setelin myöntää vammaisten ja erityisryhmien palvelujohtaja
  • palveluntuottaja perii asiakkaalta ylläpitomaksun ja vuokran ja laskuttaa palvelusetelin arvon Kalliolta
  • Asiakas valittaa virhe- ja viivästymistilanteissa palveluntuottajalle, riitatapauksissa voi ilmaista tyytymättömyytensä kuluttajansuojalain mukaisin menettelyin ja tarvittaessa on yhteydessä Kallion palveluohjaajaan

Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja hän voi myös valita kuntayhtymän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; Kallio voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna.

Kehitysvammaisen erityishuolto on asiakkaalle maksutonta. Palvelusetelin arvolle on asetettu hintakatto (=palveluntuottajan saama enimmäishinta ja hyväksymisen ehto), jota enempää palveluntuottaja ei voi hoivasta periä.

Kehitysvammaisten palveluasumisessa käytettävät hoitoisuusluokat ja vastaavat palvelusetelin hintakatot 1.2.2019 alkaen
pdf, 82 kb

Kehitysvammaisten palveluasumisessa käytettävät hoitoisuusluokat ja vastaavat palvelusetelin hintakatot 1.2.2018

Hoitoisuusluokat

Hintakatto

Hoitoisuusluokka 1. Kevyt ja satunnainen avun tai tuen tarve

Hinta: Käytetään tuntihintaa 35,16 €/tunti

Hoitoisuusluokka 2. Avun tai tuen tarve ajoittainen (palveluasuminen)

Hinta: 38,67 €/vrk

Hoitoisuusluokka 3. Toistuva ympärivuorokautinen avun tai tuen tarve (tehostettu palveluasuminen)

Hinta: 89,42 / vrk

Hoitoisuusluokka 4. Laaja-alainen avun tai tuen tarve (tehostettu palveluasuminen)

Hinta: 113,52 €/ vrk

Hoitoisuusluokka 5. Asiakkaalla on jatkuva avun tai tuen tarve (tehostettu palveluasuminen)

Hinta: 118,54 €/ vrk

Hoitoisuusluokka 6. Asiakkaalla on jatkuva ja laaja-alainen tai poikkeuksellisen suuri tuen tarve (tehostettu palveluasuminen)

Kattohinta ei käytössä

Lue lisää hoitoisuusluokista

Yhteystiedot

Palveluesimies Mervi Krapu
p. 044 419 5747

Kotikartano 4
Suksitie 4
84100 Ylivieska
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Linkit