VALIKKO
Sosiaali- ja vammaispalvelut > Vammaispalvelut > Päivä- ja työtoiminta

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta

Kehitysvammaisten päivä-ja työtoimintojen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kokonaisvaltainen kuntouttaminen mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen yhteiskunnassa.

Toimintakeskuksissa annetaan valmennusta ja ohjausta avo/ tuettuun työhön asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä ohjausta toimintakeskuksien ulkopuoliseen työhön. Kehitysvammaisten päivä-ja työtoiminnoissa käytetään kuntouttavaa työotetta asiakasta kunnioittaen sekä pidetään yllä päivärytmiä virikkeellisessä ohjauksessa.

Päivä-ja työtoimintoihin hakeudutaan palveluesimiehen kautta. Työ toimintakeskuksissa on huoltosuhteista. Asiakas saa eläkeen lisäksi työosuusrahaa. Päivätoiminnoissa ei makseta työosuusrahaa.

Avotyö

Avotyössä asiakas työskentelee tavallisessa työpaikassa, mutta hän on kirjoilla toimintakeskuksessa. Avotyö on huoltosuhteista eikä perustu työsopimukseen. Ohjaaja tukee ja ohjaa työllistymisessä sekä työpaikkaan liittyvissä asioissa.

Tuettu työ

Tuettu työ tarkoittaa tavallista työtä, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Työntekijä saa palkkaa ja hänellä on työsopimus työnantajan kanssa. Työntekijä saa jatkuvaa tukea työvalmentajalta/ohjaajalta toimintakeskuksesta.

Yhteystiedot

Palveluesimies Jaana Autio
p. 044 419 5735
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Toimintakeskusten yhteystiedot

Toimintakeskus Pajapihlaja
Jussinmäentie 5 A, 85410 Sievi
p.044 419 6233

Tarhin toimintakeskus
Annalanpuhto 6, 85500 Nivala
p.044 419 6911,
p. 044 419 6913
tai
p. 044 419 6912

Toimintakeskus Kipinä
Suopellontie 6, 84100 Ylivieska
p. 044 419 5750 tai
p. 044 419 5751
p. 044 419 5752
p. 044 419 5753
p. 044 419 5754