VALIKKO

Ota Suomi.fi Viestit käyttöösi!

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa tietoturvallisen viestintäkanavan kansalaisen ja viranomaisen väliseen sähköiseen asiointiin. Suomi.fi-verkkopalvelua ylläpitää Väestörekisterikeskus.

Kun siirryt käyttämään Viestit-palvelua, saat viranomaisviestit keskitetysti yhteen paikkaan, josta ne on helppo löytää. Voit lähettää kätevästi viestejä myös meille ja liittää viesteihin tarvittaessa tiedostoja. Palvelua voi käyttää myös mobiilisovelluksella.