VALIKKO

Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät maksut

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaille maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta (muun muassa ruoka, pesuaineet yms.) voidaan kuitenkin periä maksu.

Tilapäinen perhehoito

Ylläpitomaksu yli 16-vuotiailta 30,60 €/vrk, jos kulukorvaus on maksettu.

Jatkuva perhehoito

Perhehoidon asiakasmaksut määrätään samalla tavoin kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ( sosiaali- ja terveydenhuollonasiakasmaksuista annetun lain 7 c§, asiakasmaksuasetus 19 §)

Tilapäinen palveluasuminen

Tilapäishoitoa järjestetään pääsääntöisesti 3 vrk/kk, mutta tapauskohtaista tarveharkintaa voidaan käyttää. Omaishoitajalain perusteella hoitajalle tulee järjestää kolme vapaapäivää kuukaudessa. Lain mukaan vapaapäiviltä saadaan periä 11,40 €/vrk (3 vrk/kk ja 36 vrk/vuosi). Muilta päiviltä peritään 30,60 €/vrk.
Alle 16-vuotiailta peritään tilapäishoidosta 11,40 €/vrk.

Koska omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, ei 11,40 euron vapaapäiväoikeutta sidota omaishoidon tukeen, vaan kaikilla korotettua tai erityishoitotukea saavan kehitysvammaisen hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa ja maksu on 11,40 €/vrk.

Pitkäaikaisasukkaat palveluasumisessa

Kehitysvammaisten palveluasumisen ylläpitomaksu on 13,80 €/vrk. Jos asukas käy työtoiminnassa, ylläpitomaksusta vähennetään päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksu. Enintään kuitenkin todellisten kustannusten mukaan.

Päivä- ja työtoiminnan sekä koululaisten loma-aikojen päivähoidon ylläpitomaksut

Päivä- ja työtoiminnan sekä koululaisten loma-aikojen päivähoidon ylläpitomaksu koostuu ruoasta, kahvista sekä niiden valmistamiseen liittyvästä työstä. Osittaisen ylläpidon maksu on 6 €/päivä. Osittainen ylläpito voidaan periä 16 vuotta täyttäneiltä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, 4 §.)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Ilmoituslomakepdf, 36 kb

Yhteystiedot

Vammaispalvelut

Palvelupäällikkö Päivi Uusimäki
Vierimaantie 5, 84100 Ylvieska
p. 044 419 5008

Kehitysvammahuollon palvelut:

Palveluohjaus
Palveluohjaaja Aija Vähäsöyrinki
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska
p. 044 419 5736

Palveluohjaaja Hanna Vierimaa
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska
p. 040 635 5262

Asumispalvelut
Palveluesimies Mervi Krapu
Koskitupa, Tulolantupa, Kuusela
Suksitie 4, 84100 Ylivieska
p. 044 419 5747

Palveluesimies Teemu Mustola
Kotipesä
Mikontie 1, 84100 Ylivieska

p. 040 635 5351

Päivä- ja työtoiminnat
Palveluesimies Jaana Autio
Toimintakeskus Kipinä
Suopellontie 6, 84100 Ylivieska
p.
044 419 5735

Vammaispalvelut
Alavieska-Ylivieska
Saila Kallio
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska
p. 08 419 5731
Puhelinaika klo 12–13

Vammaispalvelut
Nivala-Sievi
Leena Hosio
Kalliontie 15, 85500 Nivala
puh. 08 4196890
Puhelinaika klo 12-13


Laskutus
Toimistosihteeri Maria-Liisa Kantola
p. 040 635 5120

etunimi.sukunimi@kalliopp.fi