Työterveyshuolto > Työnantajalle > Ensiavun järjestäminen

Työterveyshuollon ensiapukoulutukset

Ensiapuvalmius


Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden riittävä ensiapuvalmius.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa vähäinen (esim.toimistot, koulut, myymälät) riittää 1-2 ensiapukoulutettua alkavaa 25 henkilöä kohden.
Työpaikan tapaturmariskin ollessa ilmeinen (esim.tehdastyö, varasto- ja rakennustyö) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa kymmentä työntekijää kohden.
Tapaturmariskin ollessa erityinen (esim.palo-, räjähdys- ja sähkötapaturmariski ) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa viittä työntekijää kohden.

• Kaikki ensiapukouluttajamme ovat SPR:n virallisia EA-kurssien kouluttajia.
• Ea-todistuksen saa kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö (100 % läsnäolo, harjoitusten hyväksytysti suorittaminen).
• EA-kurssin todistukset ovat voimassa 3 vuotta kerrallaan.

Hätäensiapu 4h-ensiapukurssit syksyllä 2018

• Tiistai 16.10 Klo.12.00-15.30.
• Tiistai 6.11 Klo.12.00-15.30.
• Tiistai 27.11 Klo.12.00-15.30.

Kurssien alussa kokoonnutaan Ylivieskan työterveyshuoltoon.

Kurssin sisältö:

• auttamistoiminta onnettomuudessa
• tajuttomalle annettava ensiapu
• peruselvytys
• vieras esine hengitysteissä
• verenkierron häiriötila, sokki
• verenvuodon tyrehdyttäminen

Ilmoittautuminen työterveyshuollon sihteereille numeroon (08) 4195360 viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova.

Kurssin hinta on 100€/työntekijä + arvonlisävero (24%). Hintaan sisältyy SPR:n kurssitodistus ja kahvit. Kela korvaa työnantajalle 60% kurssin hinnasta.

Lisätietoja:

Työterveyshoitaja/ ETK-kouluttaja Aila Luokkala ( aila.luokkala@kalliopp.fi )
Työterveyshoitaja / ETK- kouluttaja Anne Honkala ( anne.honkala@kalliopp.fi )
Työterveyshoitaja/ ETK-kouluttaja Anu Leppikangas ( anu.leppikangas@kalliopp.fi )