Työterveyshuolto > Ensiapukurssit

Työterveyshuollon ensiapukoulutukset

Ensiapuvalmius


Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden riittävä ensiapuvalmius.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa vähäinen (esim.toimistot, koulut, myymälät) riittää 1-2 ensiapukoulutettua alkavaa 25 henkilöä kohden.
Työpaikan tapaturmariskin ollessa ilmeinen (esim.tehdastyö, varasto- ja rakennustyö) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa kymmentä työntekijää kohden.
Tapaturmariskin ollessa erityinen (esim.palo-, räjähdys- ja sähkötapaturmariski ) tulee työpaikalla olla yksi ensiapukoulutettu työntekijä alkavaa viittä työntekijää kohden.

• Kaikki ensiapukouluttajamme ovat SPR:n virallisia EA-kurssien kouluttajia.
• Ea-todistuksen saa kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö (100 % läsnäolo, harjoitusten hyväksytysti suorittaminen).
• EA-kurssin todistukset ovat voimassa 3 vuotta kerrallaan.

Hätäensiapu 4h-ensiapukurssit keväällä 2019

  • Tiistai 4.6. klo 12:00-15:30 (TÄYNNÄ)
  • Tiistai 26.11. klo 12:00-15:30


Kurssien alussa kokoonnutaan Ylivieskan työterveyshuoltoon.

Kurssin sisältö:

• auttamistoiminta onnettomuudessa
• tajuttomalle annettava ensiapu
• peruselvytys
• vieras esine hengitysteissä
• verenkierron häiriötila, sokki
• verenvuodon tyrehdyttäminen

Ilmoittautuminen työterveyshuollon sihteereille numeroon (08) 4195360 viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova.

Kurssin hinta on 100€/työntekijä + arvonlisävero (24%). Hintaan sisältyy SPR:n kurssitodistus ja kahvit. Kela korvaa työnantajalle 60% kurssin hinnasta.

Lisätietoja:
Työterveyshoitaja / ETK- kouluttaja Anne Honkala ( anne.honkala@kalliopp.fi )
Työterveyshoitaja/ ETK-kouluttaja Anu Leppikangas ( anu.leppikangas@kalliopp.fi )