VALIKKO
Ikääntyneet > Tukipalvelut

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisiin ja harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Tukipalvelujen tarkoituksena on tukea kotona asumista. Tukipalvelujen myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon kaikkia tukipalveluja haetaan, tilataan ja muutoksista sovitaan oman kotihoitoalueen palveluesimiehen kanssa.

Apuvälineet

Apuvälinepalvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen vuoksi.

Apuvälinelainaamossa on hygienian ja liikkumisen apuvälineitä sekä päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä. Lainattavat välineet ovat henkilökohtaisia, yksilöllisesti valittuja ja niiden käytössä tai hankinnassa opastetaan.

Laina-ajan päätyttyä tai käyttötarpeen loppuessa välineet tulee palauttaa apuvälinelainaamoon. Apuvälineiden lainaaminen on maksutonta.

Apuvälinelainaamot:

Nivalan terveyskeskus
Pappilantie 1, 85500 Nivala
Avoinna: ma–pe klo 11–12 p. 040 635 5152

Ylivieskan terveyskeskus (alakerta, ulko-ovi 21)
Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska
Avoinna ma–pe klo 12–13 p. 044 419 5200

Ortoosit (nilkka-, polvi- ja selkätuet) ja pyörätuoli vaativat yksilöllisen sovitusajan. Ajanvaraus toimii fysioterapian puhelintunneilla
ma, ti, to ja pe klo 8–9 p. 040 635 5035

Asiointi- ja kauppapalvelu

Tarkoitettu henkilölle, joilla ei ole mahdollisuutta käydä kaupassa, pankissa tai virastossa itsenäisesti, palveluliikenteen tai läheisen henkilön avustamana. Kauppakassipalvelussa asiakkaalla tulee olla tili avattuna kauppaan, josta ostoksia tilataan. Kotihoidon henkilöstö ei käsittele asiakkaan rahoja, pankkikirjaa eikä pankkikorttia.
Hinta: Asiointi- ja kauppapalvelu kotihoitohenkilöstön suorittamana 12,00 €.

Ateriapalvelu

Kotiin kuljetettu ateria on tarkoitettu henkilölle, joka tilapäisen/ pysyvän toimintakykynsä heikentymisen vuoksi tarvitsee apua ruuanlaitossa, lääkärin diagnosoiman erityisruokavalio valmistamisessa tai asiakkaan kulkeminen päiväkeskukseen, palvelutaloon tai vastaavaan paikkaan aterioimaan ei ole mahdollista.

Ateriapalvelu sisältää 4–7 kuljetettua ateriaan viikoittain. Ennen ateriapalvelun myöntämistä selvitetään, aterioiden hankinta- ja valmistusmahdollisuuksia esim. einekset, ruokailu lähimmässä ravitsemusyksikössä tai aterian osto suoraan yrittäjältä. Palvelu myönnetään määräaikaisena, esimerkiksi sairaalasta kotiutuville.
Hinta: 8,50 euroa/annos (sisältää ateriakuljetuksen)

Hoitotarvikkeet

Hoitotarvikejakelusta on mahdollista saada kotona toteutettavan pitkäaikaisen sairauden hoitoon liittyvät (yli kolme kuukautta) ja omatoimisen selviytymisen kannalta välttämättömät hoitotarvikkeet ja -välineet maksuttomia.

Hoitotarvikkeita jaetaan ainoastaan hoitavan lääkärin/sairaanhoitajan päätöksellä ja tarve määritetään lähetteessä, johon on merkitty selkeästi lääketieteellinen syy, diagnoosi, hoitoaika, tuotteen nimi, koko ja tarvittava määrä.

Kallio vastaa maksuttomien inkontinenssituotteiden toimittamisesta asiakkaalle neljä kertaa vuodessa (kotiinkuljetusjärjestelmä). Muut inkontinenssituotteet asiakas tilaa ja kustantaa itse, jolloin lasku tulee asiakkaan kotiosoitteeseen.

Ulkopaikkakuntalaisille hankitaan tarvittaessa maksusitoumus asiakkaan kotikunnasta. Vakuutusten korvaamat tarvikkeet tilataan suoraan toimittajalta. Vakuutuslaitos korvaa nämä hoitotarvikkeet ja -välineet.

Hoitotarvikkeet ovat maksuttomia
Kotihoidon hoitotarvikejakelu (ei diabetesvälineitä)

AluePaikkaPäiväKlo
Alavieska Pappilantie 1, Kunnantalo, Kotihoito Keskiviikko 12–13
Nivala Suvannontie 1, Terveyskeskus,
käynti Malisjoen puolelta
Tiistai 13–15
Sievi Kallentie 2, Lusiina Torstai 13–15
Ylivieska Kirkkotie 4, Terveyskeskuksen takana ovi 4,
kokoustilat ja ruokala
Tiistai
Torstai
14–15

Kylvetys/saunapalvelu

Henkilölle voidaan myöntää kylvetys- /saunapalvelua, jos hän tarvitsee terveydentilansa takia pesuapua ja hänellä ei ole peseytymismahdollisuuksia omassa asunnossaan tai asunnossa tai peseytyminen on muuten olennaisen vaikeaa.
Hinta: Kylvetys-/saunapalvelu ilman kuljetusta 5,50 euroa/kerta.
Kylvetys-/saunapalvelu kuljetuksineen 10,50 euroa/kerta

Lääkkeiden annosjakelupalvelu

Lääkkeiden annosjakelu on Kallion maksama tukipalvelu pääasiassa säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille, mutta myös tukipalveluna annettavana muille asiakakille, kun Kallion kotihoidon työntekijä arvioi asiakkaan tarvitsevan avukseen annosjakelua. Annosjakelun suorittaa apteekki, jota varten apteekki yhteistyössä lääkärin kanssa tarkistaa kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät lääkkeet jaettuna annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin pakattuina kahden viikon välein. Jokaisen annospaketin mukana tulee lääkekortti, josta näkyy jaetut lääkkeet annostuksineen.

Lääkkeiden annosjakelupalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on useita suun kautta otettavia lääkkeitä säännöllisessä käytössä ja lääkehoito on riittävän vakiintunutta.Lääkehoidosta ja sen toteutustavasta sovitaan asiakkaan kanssa ja se kirjataan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmaan.

Annosjakelun tavoitteena on edistää tarkoituksenmukaista lääkehoitoa, ehkäistä lääkityspoikkeamia, varmistaa lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö siten, että asiakas saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Lääkkeiden annosjakelupalvelulla halutaan myös vähentää tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia asiakkaan hyödyksi.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tekee lääkehuollossa yhteistyötä Oulun 2. Rotuaarin Apteekin ja Oulun 3. Hansa apteekin kanssa. Annosjakelumaksun apteekille maksaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Kotihoidon palvelumaksu sisältää hoito- kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmassa sovitun lääkehuollon.
Hinta: Pelkkänä tukipalveluna annettuna annosjakelun hinta on 8,50 €/kk.

Siivouspalvelu

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on päättänyt 14.12.2018 kokouksessaan lakkauttaa siivouspalvelusetelit 1.1.2019 alkaen. Siivouksen järjestämistä varten teidän on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennystä.

Kallion alueella siivouspalvelua voi tilata useilta eri siivousyrityksiltä.
Linkki: Siivouspalveluiden tarjoajia alueellammepdf, 427 kb

Tarvittaessa voitte kysyä neuvoa ja ohjausta Kallion palveluneuvonnasta,
p. 044 419 5541. Palveluneuvonta on avoinna arkisin ma–pe klo 12–14.

Turvapalvelu

Turvapalvelu tukee kotona selviytymistä ja mahdollistaa avun saannin kotiin ympärivuorokauden. Turvapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle, joka on yksinäinen, turvaton ja hänen toimintakyky on alentunut huomattavasti tai hänellä on kaatumistaipumuksia.

Turvapuhelin sisältää turvarannekkeen ja muita lisälaitteita, jolla asiakas voi hälyyttää apua omasta kodistaan. Turvaranneketta painettuaan hälytykset ohjautuvat turvapalveluun, josta selvitetään asiakkaan vointi ja tarvittaessa hälytetään turva-auttaja asiakkaan kotiin. Turva-auttajana toimii ensisijaisesti asiakkaan lähiverkostoa.

Turva-auttajan käynnit ovat maksullisia (Turvapuhelinhinnastopdf, 193 kb).
Turvahälyytyksien vastaanottamista ja -laitteista vastaa Stella Kotipalvelut Oy.
Lue lisää Stellan turvalaitteista.

Hinta: Kotihoitohenkilöstön suorittama turvakäynti 12,00 € (ei koske säännöllistä kotihoitoa).

Vaatehuoltopalvelu

Ensisijaisesti vaate- ja pyykkihuollosta huolehtii asiakas itse, omainen tai yksityinen palvelutuottaja. Vaate- ja tekstiilihuoltopalvelua järjestetään kotihoidossa vain erityisestä syystä. Vaate- ja tekstiilihuollossa Kallio käyttää pesula-/pyykkipalvelua.
Hinta: Pyykinpesu (sis. pesu- ja huuhteluaineen) 6,00 euroa/koneellinen. Yksityisessä pesulassa pestyn pyykin pesula laskuttaa suoraan asiakkaalta.

Lomakkeet ja hakemusten palautus

Tukipalvelu- ja palvelusetelihakemusten palautus:

Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala

Lomakkeet

Palvelusetelihakemuspdf, 191 kb

Palveluhakemus kotihoitoonpdf, 221 kb

Turvapuhelinhakemuspdf, 38 kb

Linkit

Turvapuhelinhinnastopdf, 193 kb

Tukipalveluista perittävät hinnat

Hoitotarvikejakelu (terveyspalvelut)

Siivouspalveluyrityksiäpdf, 427 kb