VALIKKO

Tilapäishoito eli vuorohoito

Tilapäishoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ikääntyneen toimintakykyä ja omatoimisuutta, tukea ja edistää ikääntyvän itsenäistä kotona selviytymistä sekä tukea omaishoitajan jaksamista ja lykätä ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista.

Tilapäishoito on tarkoitettu ja sitä voidaan myöntää

  • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja lomiin
  • hoitavan omaisen lepoon
  • sairaalasta kotiutumisen välivaiheeseen
  • palveluasumisen kokeiluun
  • asiakkaan toimintakyvyn arviointijaksoksi esim. ennen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta
  • asiakkaan kotona selviytymisen tukimuodoksi
  • sosiaalipäivystyksen kautta tuleviin erityistilanteisiin

Tilapäishoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ikääntyville kotona asumisen tukemiseksi, jota voidaan järjestetään joko tilapäisesti tai ennalta sovituissa jaksoissa. Tilapäishoidossa toteutetaan myös arviointijaksoja ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutuville.

Tilapäishoitojaksot sisältävät ikäihmisen hyvän perushoidon lisäksi toimenpiteitä ja ohjelmaa sekä lääkehoidon, terveydentilan ja ravitsemuksen seurannan sekä tukea ja ohjausta ikääntyvää hoitavalle.

Palvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin.

Yhteystiedot

Palveluneuvonta/tilapäishoito(tiedustelut, ajanvaraus)
p. 040 635 5338

Tilapäishoito/palveluesimies
Koko Kallion alue

p. 044 419 5407

Hopeakoti
Vapaudentie 29, Nivala
Hoitajat p. 044 419 6771

Kotikartano tilapäishoito
Kotikartano 4,
Suksitie 4 B, Ylivieska
Hoitajat p. 044 419 5478 ja 044 419 5479

Pajulan tilapäishoito
Jussinmäentie 5, Sievi
Sairaanhoitaja p. 040 635 5374
Hoitajat p. 040 635 5375

Lomakkeet

Palveluhakemus kotihoitoonpdf, 221 kb

Linkki

Asiakasmaksut

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala