VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Laadunhallinta > Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

Potilas- ja asiakasturvallisuus on osa hoidon laatua. Siihen kuuluu

  • hoidon turvallisuus
  • lääkehoidon turvallisuus
  • lääkintalaitteiden turvallisuus

Me panostamme potilas- ja asiakasturvallisuuteen joka päivä. Sinä potilaana ja asiakkaana voit edesauttaa turvallista hoitoa.

Meillä työskentelee ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta. Tavoitteemme on, että potilaamme ja asiakkaamme saavat hyvää ja turvallista hoitoa. Joskus hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta ylimääräistä haittaa. Potilaalle tai asiakkaalle vahingollinen hoito ei ole koskaan henkilökunnan tarkoituksena, vaan syynä ovat usein työntekijästä riippumattomat tekijät tai häiriöt toimintatavoissa tai järjestelmissä.

Vastuu turvallisesta toiminnasta on aina hoitavilla työntekijöillä, joten on tärkeää selvittää tapahtunut. Haluamme oppia virheistämme ja siksi käytössämme on haittatapahtumien ilmoitusjärjestelmä. Haluamme myös kuulla kehitysehdotuksia toiminnallemme.

Voit ottaa vaaratapahtuman havaitessasi asian heti puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa. Näin tulee tehdä etenkin, jos asia vaatii korjauksen välittömästi: esimerkiksi, kun epäilet, että saamasi lääke ei ole oikea, ilmoita asia välittömästi hoitohenkilökunnalle.

Potilaan ja asiakkaan muistilista:

  • varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja sairaudestasi oikeat tiedot.

  • pidä luetteloa käyttämistäsi lääkkeistä ja kerro ne hoitavalle henkilökunnalle.

  • tutustu saamiisi lääkehoitoa ja muuta hoitoa koskeviin ohjeisiin ja kysy tarkennuksia.

  • kysy, mitä toimenpiteet merkitsevät hoitosi kannalta -sinulla on oikeus tietää.

  • kerro, jos sinua epäilyttää tai huolettaa joku asia hoidossasi.

  • jos läheisesi on potilaana tai asiakkaana eikä pysty itse keskustelemaan hoidostaan, sinä voithänen suostumuksellaan kertoa ja kysyä hänen voinnista.