VALIKKO
Asiakkaalle > Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi on osa palveluprosessia. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio vastaa siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen tarve selvitetään (Vanhuspalvelulaki 15 §).

Palvelutarpeen selvittämisellä pyritään tukemaan ikääntyvien voimavaroja, selvittämään mahdollisuutta ja ratkaisuja, joiden turvin ikääntyvä kykenee asumaan kodissaan mahdollisimman pitkään.

Palvelutarpeen selvittäminen tehdään kun

  • iäkäs henkilö on itse hakeutunut sosiaalipalvelujen tarpeen arvointiin
  • iäkäs henkilö on tehnyt sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen
  • iäkkään ihmisen kanssa on sosiaali- tai terveyspalveluissa arvioitu, että hän tarvitsee säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi ja suoriutuakseen arkipäivän toiminnoista
  • iäkkään ihmisen palvelutarpeesta on tehty ilmoitus
  • sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan asiakkaan olosuhteissa tapahtuu muutoksia

Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä huomioidaan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, asumisen turvallisuuteen ja lähipalvelujen saatavuuteen liittyvät tekijät.

Yhteystiedot

Palvelutarpeen arviointia voit pyytää

puh. 044 419 5541 klo. 12-14