VALIKKO
Asiakkaalle > Hoitoon pääsy ja hoitotakuun toteutuminen > Kiireettömään hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti

Kiireettömään hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteelliseksi tarpeelliseksi hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Vuoden alussa on otettu käyttöön jonokirja menettely, tällöin hoidontarpeen mukaan määritellään kiireellisyys ryhmä.

Kiireellisyys luokituksen mukaan aika vastaanotolle on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä. Jonokirjan käyttöön oton aluksi odotusajat olivat 8-10 viikon mittaisia, nyt hoitoon pääsy toteutuu 2 vrk - 4 viikon sisällä.

Kansanterveyslain (66/1972) 15 b §:n 1 momentin mukaan asiakkaan tulee välittömästi saada yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana.

Hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti 2016

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion puhelinoperaattori vaihtui helmikuussa 2016. Tästä johtuen luotettavia tietoja puhelinpalveluista ei ole saatu, joten alkuvuoden tietoja puheluiden läpipääsyistä ei ole voitu antaa.