VALIKKO

Oma erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Toimiala

Odotusaika

Somaattinen erikoissairaanhoito
n. 1-2 kuukautta
Psykiatrinen erikoissairaanhoito
3-6 kuukauden kuluessa

Terveyspalvelujohtaja