VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Terveyspalvelut ja päivystys

Terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut

Asiakkaalle postitetaan suoritettavasta maksusta lasku.
Terveyskeskuksissa ei ole käteismaksumahdollisuutta.

Asiakasmaksut v. 2019

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelun käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (yli 18-vuotiaat) 20,60 €
Hoitajien vastaanoton käyntimaksu
(sairaanhoidollinen käynti, päivystävän sairaanhoitajan ja kansantautihoitajien vastaanotoilla käynnit) peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (yli 18-vuotiaat)
11,40 €
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyskäynneistä
arkisin klo 8:00–20:00 peritään lääkäripalvelun käyntimaksu tai hoitajakäyntimaksu Kallion laskuttamana

Oulaskankaan sairaala perii yhteispäivystyskäynneistä
arkisin klo 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä poliklinikkamaksun kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä

20,60 €
tai
11,40 €41,20 €

Erikoissairaanhoitopalvelut (endoskopiat ym. polikliiniset tutkimukset oman erikoissairaanhoidon vastuuyksikössä) 41,20 €
Päiväkirurgiset toimenpiteet
toimenpiteen vaativuuden/kestoajan mukaan joko poliklinikkamaksu, toimenpidemaksu tai päiväkirurginen toimenpidemaksu
41,20 €
63,75 €
135,10 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä (vastaanottoajan peruutus on tehtävä viimeistään varattua aikaa edeltävänä arkipäivänä) 50,80 €
Kotisairaalamaksu:
a) käyntejä 1–3 / vrk , maksu / käynti
b) käyntejä yli 3 / vrk, maksu / vrk

12,00 €
40,80 €
Todistusmaksut: _________
T-todistus
B-todistus
C-todistus
E-todistus

50,80 €

Salmonellatodistus 15,00 €
Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten 61,00 €

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä lääkärin- tai hoitajan suorittamista tutkimuksista ja toimenpiteistä laskutetaan omakustannushinta (ei ikärajaa). Vuonna 2019 lääkärin suorittamista tutkimuksista ja toimenpiteistä 168,53 eur ja hoitajan suorittamista tutkimuksista ja toimenpiteistä 84,27 eur.

Niinikään yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista peritään tuotekustannuslaskentaan perustuva omakustannushinta.

Yhteystiedot

Toimistosihteeri
Sirpa Raudaskoski
p. 044 419 5293