VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Maksukatto

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2019 maksukatto on 683 euroa.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajapalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut,
 • sarjahoidon maksut,
 • sairaalan poliklinikkamaksut,
 • päiväkirurgian maksut,
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa,
 • yö- ja päivähoidon maksut,
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta,
 • sairaankuljetuksesta,
 • lääkärintodistuksista,
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä lääkärin tai hoitajan suorittamista hoitotoimenpiteistä.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu

Miten on toimittava kun maksukatto täyttyy?

 • Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
 • Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
 • Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä ja ne on esitettävä.
 • Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 572 euroa vuonna 2019. Lisätietoa lääkekorvausten periaatteista saa Kelalta.

Yhteystiedot

Toimistosihteeri
Sirpa Raudaskoski
p. 044 419 5293
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska